affiliate marketing

Trong affiliate marketing, không phải cứ chạy một vài chiến dịch là sẽ có lợi nhuận lớn. Bạn phải trải qua nhiều chiến dịch, liên tục test, tối ưu, học hỏi… Khi chạy chiến dịch, có nhiều công đoạn phải làm. Khi chưa quen, thì ...