Liên hệ – Contact

Tôi đang bật chế độ “làm việc nghiêm túc”, nên những email mà không nói vào trong tâm, không nói chuyên quan trọng là tôi sẽ không trả lời. Mong bạn thông cảm, bởi vì như vậy tôi sẽ có thêm nhiều thời gian để làm tài liệu, phục vụ anh em độc giả.

Email liên hệ: aideskien@gmail.com

Ghi chú: Nếu sau 3 ngày mà không thấy trả lời, thì có thể đã bị lỗi khi gửi đi email, bạn hãy gửi lại email khác nhé.