[Video] Hướng dẫn xây dựng chiến dịch affiliate lợi nhuận với Native ads. Phần 1

Cập nhật: 23/12/2022 6:36 am
Danh mục: Native ads

Phần này sẽ cung cấp thông tin mà bạn cần biết để chuẩn bị cho chiến dịch quảng cáo Native ads. Với Native ads, thì họ không gắt như Facebook và Google. Nhiều offer Facebook và Google không duyệt, nhưng mang sang Native ads thì họ vẫn duyệt tốt.

Nhiều người chạy quảng cáo Native ads thất bại, là bởi vì họ chưa chuẩn bị đầy đủ, không có sự hỗ trợ cần thiết để thành công. Hãy xem nội dung về quảng cáo Native ads, rồi chuẩn bị thông tin kiến thức cần thiết để giảm rủi ro thất bại khi chạy chiến dịch thật sự nhé.

Giới thiệu admin: Thiên phong

Tôi dấn thân vào con đường kinh doanh online nhiều năm, trải qua bao khó khăn thăng trầm. Tôi viết lại những kiến thức tâm huyết mà mình học được, chia sẻ cho mọi người. Mong các bạn bớt phải đi đường vòng, tránh gặp phải những khó khăn như tôi đã trải qua.

Bài viết liên quan: